معنی اصطلاح
مبدل تصاوير آنالوگ به تصاوير ديجيتال A/D
عدسي صوتي ست كه امواج را در مسير دلخواه هدايت مي كند . Acoustic Lens
مكانيسمي است كه دريچه ديافراگم را با فيدبكي كه از دوربين مي گيرد متناسب با نور موجود توسط موتور به صورت خودكار تنظيم مي نمايد . به عبارت ساده تر تنظيم خودكار دريچه ديافراگم Auto Iris
قابليت تعقيب جسم متحرك به طور خودكار Auto track
مخفف واژه Charge Copled Device و نوعي سنسور مي باشد . چيپ ست CCD نورهاي دريافتي را به علائم الكتريكي تبديل مي كند . درواقع يك مبدل نور الكتريكي است . CCD
(Close Circut Television) : رزولوشن بالاتر به معني جزئيات بيشتر تصوير است . و در هنگام بزرگ نمودن تصوير باعث مي شود كمتر از كيفيت اصلي خارج شود . CCTV
در بسياري از كاربردهاي آنالوگ فقط يك چهارم از حداكثر اندازه تصوير استفاده مي شود .تا امكان مشاهده همزمان 4 تصوير فراهم آيد .اين مقدار يك چهارم تصوير را اصطلاحا” CIF گويند . CIF
سنسورهاي CMOS تمامي دوربين هاي دجيتال عكاسي جديد و دوربين هاي گوشي موبايل داراي سنسورهاي تصويري CMOS هستند در چيپ ست CMOS تك تك پيكسل ها پردازش مي شوند . CMOS
ميزان اختلاف بين تاريك ترين و روشن ترين سطوح يك تصوير Contrast
نسبت ميزان درخشندگي سفيد ترين با سياه ترين قسمتهاي يك تصوير Contrast range
مخفف elbuT-yaR-edohtaC مي باشد و عبارت از يك لامپ الكترونيكي ست كه در آن الكترونهاي ساطع شده به وسيله يك كاتدگرم روي سطح كوچكي از پرده فلورانس كانوني مي شوند .كه مي توانند روي پرده تصوير را به وجود آورند .TRC ها نمايشگرهاي مسطح مي باشند .بدون اشغال كمترين فضا و با هزينه هايي به مراتب كمتر از ديگر نمايشگرها،تصاويري با كيفيت مطلوب به وجود مي آورند CRT
ديجيتال به آنالوگ D/A
قابليت ديد در شب و روز .اينگونه لنزها قادر هستند با نور LUX50.0 و حتي در تاريكي مطلق نيز با سوئيچ با وضعيت سياه و سفيد به كار خود ادامه دهند DAY & NIGHT
كيفيت تصوير اين قبيل دوربين ها در هنگام شب به شفافيت روز نمي باشند .
منظور از عدم شفافيت،فوكوس نبودن تصوير است كه ناشي از تغيير فاصله كانوني به دليل استفاده از طوتل موجهاي مادون قرمز براي ديد در شب مي باشد
Day & night (D/N)
نوعي تكنولوژي تصويربرداري است كه در دوربين هايي كه جهت عكس برداري از پلاك خودرو استفاده ميشود بكارمي رود . DHC
مخفف Digital Noise Reduction DNR
دوربين سقفي Dome
Digital Sensor Prosseson Dsp
دو طرفه Duplex